Veel bedrijven zijn voor het binnenhalen van de orders sterk afhankelijk van een relatief kleine groep vertegenwoordigers en/of accountmanagers. Verkopers voelen die verantwoordelijkheid vaak zeer goed aan en hebben daardoor behoefte aan reflectie en coaching.

Vaak werkt het verhelderend om dit traject te laten ondersteunen door een externe salescoach. Iemand die periodiek ‘het net ophaalt’ met de betreffende verkoper, de manier van werken evalueert, luistert naar de commerciële problemen die men tegenkomt en terugkoppeling geeft op de behaalde successen.

 

 

Coaching moet op vrijwillige basis gebeuren. Als een verkoper niet openstaat voor een dergelijk traject is de kans op succes gering. Maar als een verkoper zich committeert om in een coachingstraject mee te draaien, dan is dat natuurlijk niet vrijblijvend. Tijdens het eerste gesprek worden doelen en aandachtspunten afgesproken die de leidraad gaan vormen voor het te volgen traject. De verkoper wordt geacht zich maximaal in te spannen om de gestelde doelen te bereiken en eventuele opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. De doelen en de resultaten worden uiteraard teruggekoppeld met de direct leidinggevende, zodat ‘de neuzen te allen tijde dezelfde kant op blijven staan’.

Waarom zou u kiezen voor een externe coach? Iedere verkoper heeft toch immers een leidinggevende? De praktijk leert dat een externe coach een aanvullende rol kan spelen naast de leidinggevende. De coach is immers niet belast met eventuele spanningen binnen een bedrijf (reorganisatie, wisselingen binnen het management, etc.). Daarnaast blijkt in veel bedrijven het coachen van verkooppersoneel niet altijd op de manier te gebeuren die men eigenlijk voorstaat. De intentie is er, maar tijd of aandacht ontbreekt. Die missende schakel vullen wij graag voor u in. Immers, “sales is far too important to leave it to salespeople alone”.

Meer informatie? Stuur een mailtje met uw vraag naar salescoach@salesopleidingen.nl of bel voor een afspraak via telefoonnummer 088-0039800.

Contact

Wilt u meer weten?

Vul dan alstublieft het formulier in.