Salesopleidingen.nl bewaart slechts beperkt persoonsgegevens van cursisten en deelnemers van trainingen. Tijdens een trainingstraject worden contactgegevens van deelnemers opgeslagen om deze te kunnen informeren over relevante onderwerpen betreffende de opleiding die wordt gevolgd. na afloop van het opleidingstraject worden deze gegevens weer gewist.

Indien u denkt dat Salesopleidingen.nl persoonsgegevens over u heeft opgeslagen, dan heeft u het recht om deze in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Om zeker te zijn dat de persoon die een dergelijk verzoek doet ook daadwerkelijk de persoon is die hij/zij aangeeft te zijn, doorlopen wij na ontvangst van een dergelijk verzoek een verificatie-proces alvorens de gevraagde actie uit te voeren. Dit geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek.

U kunt een bovenbedoeld verzoek indienen via het bijgaande mailformulier, waarin u uw volledige naam, adres, telefoonnummer en mailadres aangeeft, alsmede uw vraag/verzoek. wij nemen dan binnen 14 dagen contact met u op over uww vraag.