SOS KInderdorpen zet zich in voor kinderen die er alleen voor staan. Of zoals directeur Margot Ende het formuleert: "Zorgen dat het gezin bij elkaar kan blijven. En de Kinderdorpen zijn er voor kinderen waarvoor dat niet meer mogelijk is, om wat voor reden dan ook".

 

Zo'n organisatie draait natuurlijk op heel betrokken mensen. Mensen die echt hart voor de zaak hebben en echt hun doelen willen bereiken. En ja, dan is goede planning van werkzaamheden en een goede onderlinge samenwerking heel belangrijk. Salesopleidingen.nl heeft dat ondersteund door een training Time Management te ontwikkelen voor de medewerkers van SOS Kinderdorpen die specifiek aansloot bij de cultuur en de manier van werken die SOS Kinderdorpen zo typeert. Daarbij werd zowel gekeken naar wat je als persoon kunt doen om je Time-Management-doelen te bereiken, maar ook wat de groep kan doen om jou daarbij optimaal te ondersteunen. Want ook in Time Management kan 1 plus 1 soms 3 zijn!

Zie voor meer informatie over SOS Kinderdorpen: www.soskinderdorpen.nl

Of wordt direct donateur van SOS Kinderdorpen: klik hier

Contact

Wilt u meer weten?

Vul dan alstublieft het formulier in.

Kantooradres:

Heer Janszdorp 11
4493 EA Kamperland

T: 088 003 98 00
Email: contact@salesopleidingen.nl